hypnotherapie-limburg logo
Home
Informatie
Therapeuten
Tijd en Tarief
Contact
Route naar...
Links

 Informatie aanvragen?
klik hier!

ga naar de site van het NBVH

Wie is Ron Mai?

  Dhr. R.W.E Mai
  Tymgaard 7
  6417 HE Heerlen
  tel. 045-5429935
  gsm. 06-10681438
  email:
  ronmai577@gmail.com

Na eerst de spirituele wereld ontdekt te hebben ging ik opzoek naar een gedegen en effectieve psychotherapeutische opleiding. Deze heb ik gevonden in de beroepsopleiding voor hypno-, gedrags- en verbaaltherapie die ik in 1997 afrondde. Sinds 1998 voer ik nu met succes een eigen praktijk in hypnotherapie en NLP.

Hoe werkt Ron Mai?

Stel dat je naar jezelf kijkt, als iemand die altijd doet wat hij/zij altijd deed, dan krijg je altijd wat je altijd al kreeg. Ben je daar tevreden mee, verander dan vooral niets.
Maar ben je daar niet tevreden mee, dan kan mijn therapie uitkomst bieden.

Er kunnen problemen in je leven zijn, waar je op een bepaald moment vanaf wilt. Je merkt bijvoorbeeld dat je moeite hebt met bepaalde mensen, gevoelens of situaties: je gaat ze uit de weg of reageert anders dan je zou willen. Misschien herken je een bepaald patroon in je leven dat je niet kunt veranderen, of ben je bewust dat een vroegere ervaring nog doorwerkt. Ook kan het zijn dat je je geblokkeerd voelt in de dingen die je wilt doen of wilt bereiken.

Problemen zijn niet-succesvolle pogingen om moeilijkheden op te lossen.

Mijn therapie is een vorm van psychotherapie die ervan uitgaat dat elk probleem of klacht een oorzaak heeft. Vaak ontstaat dit uit onverwerkte levenssituaties uit het verleden. Mocht dit in jouw geval zo wezen, dan wordt onder zorgvuldige begeleiding deze - veelal traumatische - ervaring: opgespoord, herbeleefd en alsnog verwerkt.

Uit je verleden ontstaan ook overtuigingen en gedachten die klachten veroorzaken. Een voorbeeld hiervan is dat je verwacht dat iedereen je aardig vindt. Vindt jij iedereen altijd aardig?
Met andere woorden: wat we voelen, onze emoties, onze keuzes worden grotendeels gestuurd door onze overtuigingen, dat wat we geloven. Overtuigingen zijn gedachten, ideeŽn die je kunt laten vallen als ze niet langer nodig zijn!
Door inzicht te krijgen, welke ideeŽn en overtuigingen je beperken en je probleem veroorzaken, begint de genezing. Je hebt dan nieuwe keuzemogelijkheden die probleemoplossend werken.

Ik ga er vanuit dat jij de expert bent in je eigen leven, in jouw wereld. D.w.z. jij weet wat je wel of niet bevalt en je hebt in ieder geval een (vaag) beeld van hoe het zou moeten zijn of worden. Dat betekent ook dat je het zelf zal moeten doen. Ik zal je helpen om uit te zoeken waarom het nu niet lukt of wat je tegenhoudt, waar de belemmeringen liggen. Samen zullen we kijken wat je nodig hebt om een oplossing te vinden en hoe je dat kunt bereiken.

In principe kan elke probleemsituatie met mijn therapie aangepakt worden, ongeacht of deze emotioneel, lichamelijk, mentaal of spiritueel van aard is.

Verandering vindt niet plaats door jezelf tot verandering te dwingen,
maar door te beseffen wat niet werkt.

Verder is het zo dat werkelijke verandering alleen maar kan ontstaan vanuit (zelf) acceptatie.
Je volledig realiseren dat je goede en minder goede kanten hebt en dat die bij jou horen. Los van de beelden en verwachtingen van anderen.

Voor het succesvol ondergaan van de therapie is geloof niet nodig, wel de bereidheid om eigen ervaringen serieus te nemen. Daarnaast gaat de therapie uit van eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid.

Het voorgesprek en de sessies duren ongeveer een uur per keer. Het aantal sessies dat nodig is, is afhankelijk van de aard van het probleem. Het kennismakingsgesprek is gratis.

Voor verdere informatie of afspraak kunt u

Ron Mai heeft een eigen website: klik hier!

telefonisch contact met mij opnemen (zie bovenaan de pagina).

 

[Home] [Informatie] [Therapeuten] [Tijd en Tarief] [Contact] [Route naar...] [Links]

stuur een email